Prevolanie arcibiskupa ELKRAS A. Kruseho

S dátumom 7. dec. 2010 úradný portál ELKRAS uverejnil prevolanie arcibiskupa ELKRAS A.Kruseho. Obracia sa v ňom na veriacich tejto cirkvi a podáva správu o výsledkoch činnosti cirkvi za rok 2010. Pokúsim sa v stručnosti oboznámiť našich čitateľov s novinkami z tejto správy:

Obsahom podpísanej dohody o vzniku Zväzu ELKRAS budú: cirkevné vzdelanie, informačné zabezpečenie, vydávateľská činnosť, vzájomná koordinačná činnosť a realizácia projektov v oblasti diakonie, cirkevných stavieb, vnútornej a vonkajšej misie, zastupovanie záujmov cirkví v medzinárodných cirkevných, spoločenských a štátnych organizáciach, v oblasti ekumenického a medzináboženského dialógu, podpora autonómných cirkevných zborov a skupín luteránskeho vyznania.

Prebiehajú rokovania o tesnejšej spolupráci medzi ELKRAS a ELCI . 0 pristúpení obcí ELC A.V. Ruska do ELKRAS platí dohoda, že môže sa tak stať, ak tieto preukážu a potvrdia svoju luteránsku identitu. Podobne sa bude konať i pri prechode pastorov z tejto cirkvi. Musia doložiť doklady o vzdelaní a ordinácii. Pri konaní sú zodpovední príslušní propsti a regionálni biskupi.

V končiacom roku boli ordinovaní 4 absolventi teol. seminára ELKRAS v Novosaratovke – 3 muži a jedna žena.

Na záver arcibiskup vyjadril vrelé poďakovanie za námahu a obetavú prácu všetkým pracovníkom na Božej Vinici: duchovným, propstom, biskupom, kazateľom, kantorom, vedúcim detí a mládeže, žien, diakonie, kostolníkom atď.

(www.elkras.ru)

Komentovať