Podpísali dohodu o vzniku Zväzu Evanjelicko-luteránskych cirkví Ruska a iných štátov (ELKRAS)

Od 25. do 27. novembra t.r. zasadala v Petrohrade Rada biskupov. Dôležitým bodom programu bolo predebatovanie zmluvy medzi luteránskymi cirkvami Ruska, Kazachstanu, Kirgizska, Uzbecka, Gruzínska a Ukrajiny na založenie Zväzu ELC v Rusku a ostatných štátoch. K tomuto slávnostnému aktu došlo pred službami Božími v 1. adventnú nedeľu 28. nov. 2010,kedy bola podpísaná táto dohoda v katedrále sv. Petra v Petrohrade. Dohodu podpísali: Cornelius Wiebe, biskup ELC v Uzbekistane, Alfred Eichholz, biskup ELC v Kirgizsku, Jurij Nowgorodov, biskup ELC v Kazašsku, Hans Joachim Kiderlen, biskup ELC v Gruzínsku, Uland Spahlinger, biskup NELC na Ukrajine a arcibiskup August Kruse , ELC v Rusku. Na nasledovných bohoslužbách Božie slovo zvestoval biskup Spahlinger, Večeru Pánovu prisluhoval biskupský vizitátor Brauer. Za predsedu Rady biskupov ELKRAS bol zvolený biskup Eichholz. Za obdobie medzi zasadnutiami Rady bude zodpovedným za Zväz arcibiskup Kruse. Na zasadnutí ako zahraniční hostia boli prítomní vrchný cirkevný radca Michael Huebner z EKD a gen. tajomník MLB Rainer Stahl.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať