Rozširujú sociálne zariadenia v Sarvaši, Maďarsko

Evanjelická cirkev v MR vypracovala projekt rozšírenia sociálnych zariadení pri Diakonii Starého kostola v Sarvaši. V marci t.r. cirkev dostala oficiálne oznámenie, že pomocou Európskej únie a vlády MR získali grant vo výške 94 miliónov 849 tisíc 698 forintov. Na jeseň 2010 sa pustili do práce a na jar budúceho roku počítajú s otvorením a prvými službami pre vyše 100 osôb ,kde bude zamestnaných do 60 ľudí.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať