Zlatica Oravcová – Kdeže je láska

Zlatica Oravcová – Kdeže je láska

Kdeže je láska? Kde je jej sídlo?
Koľko je ešte tvrdosti skál!
Nechže nás hladí láskavým krídlom,
Na ktorom anjel z výsosti hral.

Kdeže je láska? Vo tmách sa stráca,
v priepasti srdca niet pre ňu miesta.
Stena je hrubá, veľká je hrádza,
hoci sa ani na pohľad nezdá.

Súdime iných. Bez hriechu kto je?
Každý z nás chce byť na vrchu prvý.
Súženia horké, ťažké sú boje
a pri tom závisť duše nám drví.

Na kríži Baránok za nás trpí.
To je tá láska, ktorá nás volá.
Vyžeňme zo sŕdc nelásky tlupy.
nech láskou rozkvitnú lúky a polia.

Pán Ježiš hľadí na naše spory
a prosí Otca: Odpusť im viny.
Nech plameň lásky v srdciach nám horí,
odpusť nám Bože Trojjediný!

Na kríži láska klinmi pribitá,
podáva pravicu. Poľúbme ju!
Sama nás napojí. Nasýti dosýta.
A vedie bezpečne ku pokoju.

Komentovať