Zlatica Oravcová – Choď tíško…

Zlatica Oravcová – Choď tíško…

Choď tíško a viacej neobzri sa späť,
Za pluhom pracuj, vyorávaj brázdy –
Aj keď výsledok sa nedostaví hneď,
Pán príjme si ťa, tvoju prácu navždy –
Pokorne iba a trpezlivo svieť!

Choď tíško… Bez pýchy a bez reptania choď,
Ovocie Ducha aj v krotkosti býva –
Nemeškaj! Nastúp na plávajúcu loď,
Ktorú nezničí ani búrka divá –
K novému žitiu sa srdcom znovuzroď!

Choď tíško… Za službu nežiadaj si nič –
V Prameni večnom nájdeš perly vzácne,
Pozri sa na chlieb a pozri na vinič –
Keď sa niekomu za Domovom zacnie,
V tej túžbe krásnej ho trpezlivo cvič!

Choď tíško… Nech vernosť zdobí tvoju hruď,
Bez pokrytectva, falše duša rastie –
Na službu lásky nesmieš zabudnúť
A obeť čistá bude tvoje šťastie –
Keď s Pánom pôjdeš, to bude jasná púť!

Komentovať