Dušan Miko: Lodička ECAV

Kam sa to plavíš lodička ECAV

na vlnách sporov namiesto lásky.

Prečo musia mať tí tvoji verní

miesto radosti na čele vrásky ?

Kam až doplávaš lodička ECAV

k prístavu – k Bohu či neminieš cieľ?

Neistá plavba i vody zradné

mnohí by k cieľu po súši šiel.

Zachráň nám Bože našu lodičku

nech sa na žitia mori nepotopí

a ak by do nej zatiekla voda

nech zdvihne nás mocná ruka Tvoja

a Tvoja náruč pevne uchopí.

Komentovať