Evanjelium patrí každému

     Pozdravujem Vás drahé sestry a milí bratia, 

dovoľte mi, aby som sa s Vami mohol podeliť o radosť, ktorú vo svojom srdci smiem prežívať. Týka sa to spôsobu šírenia evanjelia a Božieho Slova ľuďom, ktorí buď Pána Ježiša ešte nepoznajú alebo Ho vedome odmietajú. Keď sa dnes pozrieme okolo seba, je vidieť mnohých misijných pracovníkov a misionárov, ktorí cestujú až za hranice svojich domovov, aby mohli podať Kristovo evanjelium ďalším ľuďom. Smie to byť napr. misia medzi rómskymi obyvateľmi, väzenská misia, diakonická misia v domovoch dôchodcov a pod. 

     Ja som vo svojom srdci pocítil, aby som o Pánu Bohu mohol rozprávať aj ľuďom trocha iného typu, ako je to bežné. Sú to osoby, ktoré sa cez internet predávajú (prostitútky). Ja sa nehanbím verejne priznať k tomu, že navštevujem stránky tohto typu, pretože účelom nie je sledovanie predvádzania sa žien, resp. mužov, ale získať ľudí pre Božie Kráľovstvo. Som rád, že smiem s pomocou Božou šíriť Jeho slovo ďalej. Je to náročná práca, ale viem, že nie zbytočná. Nemyslím si, že je to pohoršujúce, pretože aj z Písma Svätého dobre vieme, že Pán Ježiš sa stretával aj s osobami, ktorých vtedajšia spoločnosť prísne odsudzovala (prostitútky, ženy hriešnice, … atď.). Misijný príkaz Pána Ježiša je adresovaný nielen Jeho apoštolom ale i nám, kresťanom dnešného 21. storočia. Znie: "Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta" (ev. Matúš 28, 19-20)

     Preto by sme si nemali nechávať Ježiša iba pre seba, ale podľa Jeho príkazu Ho zvestovať každému a každej kategórie ľudí. Či sú to bezdomovci, prostitútky, alkoholici, gambléri, … a pod. Kráľovstvo nebeské je pripravené všetkým, ktorí príjmu Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa do svojich životov. 

     Sestry a bratia, veľmi sa teším, keď smiem ukazovať na Ježiša Krista a Jeho evanjelium podávať ďalej. Hľadajme správny spôsob, ako osloviť ľudí, ktorí sú okolo nás a každodenne ich stretávame. Nebojme sa, pretože Pán je s nami každého času. Prorok Izaiáš povedal Hospodinovi: "Tomu som ja, pošli mňa!" Nebojme sa otvoriť si srdcia voči Hospodinovi a naslúchajme Jeho svätému volaniu. Misionármi máme byť všetci a všade.

     Prajem všetkým Vás hojnosti Božieho požehnania a sprevádzania. Pán buď s Vami.

 

 

10 Komentáre k “Evanjelium patrí každému

 1. lubo batka st

   Milý brat Ivan,

    opäť  reagujem aj na Tvoj nový príspevok. Teraz mám iba jednu otázku: keď už si "vo svojom srdci pocítil túžbu týmto dámam rozprávať o Bohu"- pocítil si aj túžbu zvestovať im aj Zákon Boží a Kristov? Alebo si túto úlohu nechal na iných?

                      Učte ich zachovávať všetko- znamená z úst JK : Všetko! – zákon i evanjelium. 

                       Že to je náročná práca – nepochybujem. Takže veľa zdaru v Tvojej misii.  

                                                                                                                                        Ľ.Batka st.      

              

 2. Ivan Lukáč

       Milý brat farár,

  nemôžem predsa hneď zvestovať zákon, pretože mnohým sa to zdá príliš "náročné, resp. prísne". Skôr sa snažím ľudí osloviť tým, že aké je pekné a nádherné žiť spolu s Pánom Ježišom Kristom. Hľadám vhodné slová a spôsob, ako ich osloviť. Keď budem vidieť, že Pán mení srdcia týmto ľuďom a bude to vyzerať nádejne, potom sa smiem pustiť do zákona. Takže musím skôr podať živé posolstvo, ako sa mňa dotkol Pán a aké zmeny On dokáže robiť.

       Vyžaduje si to mnoho trpezlivosti. Verím, že mi Pán požehná prácu, pretože nezvestujem seba, ale živého Mesiáša a Spasiteľa.

       Ďakujem za Vaše reagovanie a uvedomujem si, čo ste mi napísal. Požehnaný deň prajem. 

  1. tabak

    Je to super nápad brata Lukáča.

   Takto pekne spojiť príjemné s užitočným!

   Chytať rybky do siete kráľovstva a nemusíš sa báť, že pri tom chytíš aj aids!

   – A propo, to ti niekto poradil,  alebo to máš z vlastnej hlavy? 

   Budeme zvedaví aj na názornú ukážku tejto misie.

   Kto  prednáša na teológii misiológiu? Kúpil by som si skriptá.

   Požehnaný večer! 

  2. Independent

   Zaujala ma táto časť:

   "nemôžem predsa hneď zvestovať zákon, pretože mnohým sa to zdá príliš "náročné, resp. prísne". Skôr sa snažím ľudí osloviť tým, že aké je pekné a nádherné žiť spolu s Pánom Ježišom Kristom."

   ………………………..

   Uvedomuješ si vôbec na akú extrémne náročnú misiu si sa dal?

   Tie dámy zarábajú mesačne viac ako premierka. Uvedomuješ si aké sú ich nároky a každodenné výdaje? Ich nároky na luxusný život sú na úrovní manželiek miliardárov. Čo im chceš ponúknúť a vedia čoho sa budú musieť vzdať? 

   Predpokladám, že im povieš, aby sa nestarali o to, čo budú (exkluzívne) jesť, čím sa (luxusne) odejú,… (Mat. 6, 25-26), že všetko toto im bude pridané,…? 

   Predpokladám, že dôsledne zatajiš to, že ich privedieš pravdepodobne do rozhádaného cirkevného zboru plného skrytého pokrytectva, ohovárania a intríg.

   Ak nevieš robiť zázraky, tak tvoja šanca bude väčšia, ak napr. budeš evanjelizovať miliardára Kollára a snažiť sa ho misijne presvedčiť ho, aby predal majetok, rozdal ho chudobným a nasledoval Krista. (Mat. 19,21)

   Dôsledne si prečítaj Izaijáša komu sa má zvestovať evanjelium (Iz. 61,1), resp. citovanie tohoto verša Pánom Ježišom Kristom (Luk. 4,18)!

   Mimochodom kto ťa v tejto extrémne náročnej misií podporuje?

   Koľkoročné misijné skúsenosti máš a s akými výsledkami?

   Aký veľký modlitebný tím za tebou stojí?

   Ak žiadne a nikto,  tak je viac ako pravdepodobné, že tabak bude mať pravdu.

    

    

   1. stavil by som sa  – "tie dámy" pred webkamerou sú vačšinou živnostníčky, a majú veľké odvody v prospech ich "dobrodincov". Vačšinou sú v neblahej životnej alebo aspoň duchovnej situácii asi, a keď im dakto zvestuje evanjelium, možno to niekoho osloví.

    Na Independet-ove otázky ma napadla nasledovná odpoveď:

    1. A čo keď všemocný Boh?  2. Raz je to vždy "tenkrát poprvé". 3. teraz už zopár ľudí z evanjelika.

    Brat Ivan, dúfam, že za ten čas, čo ste s nimi na internete, neplatíte plnú taxu, lebo to by bola dobrá investícia len pre ne… Teraz vážnejšie, je to ťažká úloha, a obdivujem, že sa na to dávate. Zaujímalo by ma ako taká misia prebieha… Želám veľa síl a úspešných vyliečení.

     

   2. danaek

    V katolickej cirkvi existuje rehola, vznikla v 2O. stor.,kde su prijimane iba byvale prostitutky, su tam uzasne svedectva, ja osobne to povazujem za Bozi zazrak, ked sa prostitutka obrati a stane sa reholnou sestrou. Videla som aj  dokumentarny film, ako tieto byvale prostitutky, teraz uz v reholnom habite, chodia po stvrtiach, kde je prostitucia a hlasaju Bozie slovo a pomahaju. Dokonca sa zacinaju obracat aj pasaci, vo filme je svedectvo jedneho takeho cloveka.

    1. tabak

      sa dala pani danaek inšpirovať a opäť sa nám vrátila. Myslím, že si to zasluhuje malú oslavu! -viď: Ó- ha!?  č.2

 3. Ivan Lukáč

       Milý brat,

  nikto mi nedal podnet k tejto činnosti, iba sám Pán Boh.

       Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte prednáša misiológiu brat farár z CZ Vrbovce odb. as. ThMgr. Miroslav Hvožďara, PhD.

Komentovať