Prestaň

Prestaň

Prestaň človeče s hádkami, spormi,

nevedú nikam, prosím ťa, ver mi.

 

Prestaň vymýšľať už vymyslené,

rob radšej veci viac premyslené.

 

Prestaň ukrývať v duši  zlobu,

lebo privedie ťa len do hrobu.

 

Jednu prosbu mám – prosím ťa, prestaň,

už len preto, že vravíš si kresťan.

 

Dušan Miko

Komentáre k “Prestaň

 1. mathos

  ESP 483

  1. Vyznávaš: kresťan som! Správne, ak to vyznanie
  potvrdí život tvoj, všetko tvoje konanie.
  Ak s Božou pomocou vždy statočne žiješ,
  a takto kresťanstvo svoje dokazuješ.
  2. Vyznávaš: kresťan som! Tým je, kto Krista poznal,
  kto Ho Pánom svojím nielen slovami nazval,
  ale zachováva, čo On prikázal nám,
  kto však tak nekoná, nie je pravý kresťan.
  3. Vyznávaš: kresťan som! Kto sa chce tak menovať,
  musí v Krista veriť a zlého sa varovať.
  Nemiluje Krista, kto hriechy miluje,
  a nie je kresťanom, hoc sa tak menuje.
  4. Vyznávaš: Kresťan som! V Krista som pokrstený,
  Jeho drahou krvou som z hriechu vykúpený.
  Iste! Len či plníš aj stále zmluvu tú
  s Bohom uzavretú v čas svätého krstu.
  5. Vyznávaš: Kresťan som! Mám srdce pripravené
  prijať Božie slovo tak, ako je zjavené,
  ale pováž, či si jeho činiteľom a či to aj vidieť v žití tvojom celom.
  6. Vyznávaš: Kresťan som! Veď často pristupujem
  k Večeri Pánovej, kde milosť dosahujem,
  ale či si potom aj dokonalejší,
  či v slovách a skutkoch tvoj život je lepší?
  7. Nehovor: Kresťan som! dokiaľ nesvedčia o tom
  všetky skutky tvoje dosvedčené životom.
  Kresťan nielen meno kresťana má nosiť,
  ale nadovšetko po kresťansky má žiť!

Komentovať