Čo písali  v “Koruhvi na Sione v roku 1897”

Čo písali v “Koruhvi na Sione v roku 1897”

Novoročné memento

Pravda je, že naša ev. cirkev založená je na skale a ani brány pekelné ju nepremôžu; lebo skala tá je Kristus Ježiš. Ale vážna výpoveď táto platí vzhľadom na cirkevné učenie a na dané cirkvi milosti; ináč bez cirkevníkov nieto cirkve. A preto je na čase otázka: či sme my ozaj cirkevníci? Či ako takí smle zaspievať si môžeme: “Hrad přepevný jest Pán Búh náš”?

Skutočnosť, nie len úradnia cirkev, ale i život, ukazuje, že je zle, ako dosiaľ nebolo.

Upadla cirkev.

Príčina:  Cirkev naša evanjelická upaduje preto, že na čele jej, musí sa to riecť, sú zväčša mužovia, ktorí nie o kráľovstvo Božie, ale o kráľovstvo svoje starosť znášajú; ktorí urobili z cirkve verejný trh, kapsu, ku vykorisťovaniu z nej čím viacej pre seba. Že nie len nepripravenosť, plytkosť a neposvätnosť učiteľov vo vecach nábožensej školskej výchovy, ale veľmi husto i slabosť kázne Slova Božieho, nepastierovanie a nájomníctvo sú celou opaterou cirkevnou pre úbohých cirkevníkov.

A tie konventy! Verejne o nich súd vyniesť nemožno!

Následky. Zo samosprávy, nedotknuteľnosti základných kameňov trvania ev cirkve v Uhorsku, máme už len zdrapy!

Z nás vychádzajú roje sektárov. Tak vychováva naša cirkev!

Vzpamätajme sa, kým je čas! Vážne stoj každý na svojom mieste, nie len predstavení ale i cirkevníci; aby sme krvou vykúpené dedictvo predkov svojich ľahkomyselne nezmárnili!

                                                                                      

Čebratský

Komentovať