Pozvanie ECAV na ekumenické SLB

Pozvanie na Ekumenické služby Božie 20. januára 2019

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnia ekumenické Služby Božie v nedeľu, dňa 20. januára 2019 o 10.00 h. Zúčastnia sa ich najvyšší predstavitelia ekumény, ako aj novozvolené predsedníctvo ECAV. Témou týchto Služieb Božích je na základe Deuteronómia 16, 18 – 20: “Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.” 

Srdečne Vás na tieto Služby Božie pozývame. V priamom prenose ich bude vysielať aj Slovenská televízia.

media(at)ecav.sk | 15.1.2019

Komentovať