Bude druhé kolo voľby biskupa vo Visby

 Ostrovy Gotland, Faro a Gotska Sandon tvoria samostatnú diecézou Švédskej cirkvi, pomenovanú podľa hlavného mesta Visby.Diecéza má 55 cirkevných zborov a tri senioráty. Včera v diecéze prebehli  voľby nového biskupa.Na voľbe sa zúčastnili všetci kňazi a diakoni diecézy a niektorí zvolení elektori. Ako sme už v inej správe písali, kandidovali piati záujemcovia, ktorých predtým podrobne vypočúvala osobitná komisia. Keďže na prvý raz ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, prví dvaja s najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého kola, ktoré sa bude konať 22. decembra t.r. Sú to: Sven Bernhard Fast, riaditeľ Švédskej kresťanskej rady a Richard Wottle, diecézny dekan vo Visby. Zo 152 odovzdaných hlasov Fost získal 49 a Wottle 42 hlasov. Medzitým sa opäť podrobia vypočúvaniu v katedrále vo Visby. Terajší biskup L. Koskinen, ordinovaný za biskupa Visby v r. 2003, odchádza v marci na budúci rok do dôchodku.

(www.dagen.se)

Komentovať