Modlitebný maratón lotyšských luteránov

25. synoda Lotyšskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi sa bude konať 3. a 4. decembra t.r. Nakoľko na programe synody treba riešiť  veľmi dôležité otázky financovania cirkvi a kňazov, rozpočet, zmenu ústavy cirkvi a úlohu arcibiskupa Janisa Vanagsa v živote cirkvi a i. vedenie cirkvi a synody vyzvali jednotlivcov i všetky cirkevné zbory, aby 96 hodín pred začatím synody veriaci sa modlili spôsobom modlitebného maratónu za dôstojný priebeh jednania, za múdrosť zhora pri rozhodovaní o dôležitých veciach, za zodpovednosť a spravodlivé a čestné  konanie, za vedenie Duchom Svätým.

Ako sme už písali v inej správe, arcibiskup J.Vanags strávil 31 dní v jednom katolíckom stredisku pre meditácie vo Veľkej Británii. Hlavným problémom jeho osoby bola otázka, či v súvise so zasadnutím 25. synody má zotrvať v úrade alebo zložiť úrad. Tento zápas viedol na modlitbách a pôste , v klauzure . Na otázky novinárov, prečo šiel do katolíckeho strediska, odpovedal, že žiaľ, nepozná ani jedno luteránske podobné stredisko s duchovnými cvičeniami v patričnej forme. Na ďalšiu otázku novinárov, či je pravda, že od jedného cirkevného zboru dostal do daru kus poľa pod Rigou, odpovedal:" Cirkevníci tohoto zboru boli veľmi dobrí a chceli ma nejakým spôsobom podporiť a fakticky rozhodli sa darovať mi túto nehnuteľnosť. Na tomto svojom konaní  nenachádzam nič odsúdeniahodným."

(www.baznica.info)

Komentáre k “Modlitebný maratón lotyšských luteránov

  1. kantor

    ,, Na otázky novinárov, prečo ( arcibiskup J.Vanags ) šiel do katolíckeho strediska, odpovedal, že žiaľ, nepozná ani jedno luteránske podobné stredisko s duchovnými cvičeniami v patričnej forme."

    Podľa mňa je to veľmi smutné keď evanjelici nemajú nejaké takéto strediská, kde by ľudia mali možnosť modliť sa, meditovať, a tak sa duchovne cvičiť. Však modlitba má ohromnú moc a cirkev bez modlitby nie je cirkev. Ja by som šiel aj do katolíckeho strediska keby som cítil takú potrebu.

    Pánu arcibiskupovi by som poradil aby si vo svojej cirkvi v Lotyšsku také stredisko vybudovali na duchovné obohatenie a prínos pre cirkev.

Komentovať