Nový evanjelický biskup v Rumunsku

27. novembra t.r. zvolili za nového biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. v Rumunsku dekana Reinharta Guiba. Guib sa narodil v r. 1962, teológiu vyštudoval v Sibiu, bol vikárom, farárom a dekanom. Založil a viedol Spolok GA v Rumunsku. R. 2007 bol zvolený za biskupského vikára. Je ženatý a má tri deti. Jeho inštalácia bude v 3. adventnú nedeľu v Mestskom farskom chráme v Sibiu. 

(www.gustav-adolf-werk.de

Komentovať