Na prahu nového roka – Zlatica Oravcová

Na prahu nového roka – Zlatica Oravcová

Na prahu novej komnaty,
v paláci, ktorý menuje sa Čas,
pokľaknime!

A nechže kvitnú záhrady!
Nech žiari jas a zreje klas
aj teraz v zime…!
Nech oko sa nám zahľadí
do výšin prevysokých,
do diaľok preďalekých,
do Lásky Preláskavej…
Ó, Duchu Svätý, dobrý,
ku nám zavej
a vyslyš tých, čo prosia!

Milosti Tvojej padá rosa…
A keď nastane doba bezčasová,
prosíme vrúcne prijmi nás
do nebies paláca,
do ríše nevídaných
a neslýchaných krás.
Ó, prijmi do Domova…!

 

Komentovať