Vianoce

Vianoce

Vianoce milé, znovu vraciate sa …
Svätvečer tichý – doba plná mieru.
A v srdci cítim odovzdanú vieru,
v tom srdci, čo dnes preradostne plesá!

Vianoce milé, znovu vraciate sa …
Rok čo rok staré – predsa v novom rúchu!
Idete v láske, v odpúšťania duchu,
nad nami milosť zasľúbená skvie sa!

Vianoce milé, znovu vraciate sa …
A ja sa korím – volám odovzdane:
By pokoj, mier nám navždy vládol, Pane!
V dôvere hľadím hviezdne na nebesá.

 

Zlatica Oravcová (Zo zbierky: Pod’ za mnou …)

Komentovať