Kráľovský dar pre deti v núdzi

Počas služieb Božích na 1. adventnú nedeľu t.r. v Zámockom chráme v Štokholme odovzdala symbolicky kráľovná Silvia finančný dar v sume 100 tisíc šv. korún správcovi pomoci Švédskej cirkvi Christerovi Akessonovi. Tieto peniaze sa získali za predaj modlitebnej knižky, ktorú vlani vydala kráľovná Silvia v náklade 10 tisíc exemplárov a určila, že z každej predanej knihy desať korún pôjde na medzinárodnú pomoc Švédskej cirkvi. Peniaze pôjdu na dva projekty: 50 tisíc na internát nepočujúcich detí v Etiópii a druhá polovica na prácu Šv. cirkvi s deťmi a mladými z brazílskych slumov.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať