Výsledky finančných zbierok Diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ako oznamuje portál www.reformata.sk koncom novembra t.r. ukončila Diakonia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku dve zbierky: na pomoc postihnutým povodňami a 2. na pomoc postihnutým červeným kalom v MR. Jednotlivci, organizácie i firmy mohli prispievať na tieto dobročinné ciele. Pre prvý účel sa vyzbieralo do 11 tisíc €, na druhý cieľ viacej ako 23 tisíc €. Peniaze vedenie Diakonie rozdelilo postihnutým.

 

Komentovať