Martin Rázus – Štedrovečerná modlitba

Narodený Kriste, Mesiášu drahý,
vďaka Ti, žes vstúpil na tie naše prahy,
vošiels v chyžky naše, sadols k nášmu stolu,
by si zahnal temno trápenia a bôľu,
chudobných potešil, chorým dával sily,
pútnikom v tmách svetlo, aby nezblúdili.

Ach, buď s nami Pane, jak s rodinou svojou,
vlej pokoja, lásky, vo vír zemských bojov,
zotri slzy z očú, zahoj biednych rany,
ochráň všetkých verných, Pane milovaný!

Tebe porúčame tých, čo nemoc tlačí,
Tebe, čo zrú dneska k nebu v trpkom plači,
Tebe milých našich, ktorí svätia s nami,
otcov, synov, bratov i dcéry s matkami,
Tebe, dietky svoje, všetko, čo len máme,
do ochrany Tvojej svätej porúčame:
dožič všetkým hojne, čo im k žitiu treba!
A napokon Tebe chceme dať i seba:
buď nám vodcom, radcom, spomocníkom v púti,
rozraduj nás, keď nás smútok rozkormúti,
pozdvihuj nás, akže sily u nás málo,
aby čo má kvitnúť, v nás i prekvitalo!

A po tomto žití rozpni náruč svoju,
preveď svojich verných z bojov ku pokoju,
a spoj nás tam v nebi, udeľ večnej slávy,
tak buď s nami Kriste, Mesiášu pravý. Amen.

Komentovať