Teologická konferencia NALC a nové smernice

Jednou z najväčších akcií luteranizmu  posledných rokov na severoamerickej pôde bola teologická konferencia organizácie CORE , ktorá sa konala v dňoch 24. až 26. augusta t.r. v Columbus, Ohio. Konferencie sa zúčastnilo viacej ako 800 osôb. Témou konferencie bolo: Hľadanie nových smerníc pre luteranizmus: biblické, teologické a cirkevne výhľadové. Výsledky konferencie boli zhrnuté a vydané knižne . Knižku vydalo American Lutheran Publicity Bureau. Knihu redigoval Rev. Dr. Carl E. Braaten. Stojí 15 USD a má tento obsah: Môže prísť niečo dobrého z Columbus? Luteranizmus na križovatkách, Sväté Písmo a Božie Slovo: biblická autorita v cirkvi, Reč ku, pre a o Trojjedinom Bohu, Autorita v cirkvi: spor o kritickú dogmatiku (autorom je Paul Hinlicky), Obnova morálneho videnia pre luteranizmus, Nijaká Kristova cirkev bez Krista, Misia: evanjeliové korene s globálnym dosahom.

(thenalc.org)

Komentovať