Nech

Nech

Nech v cirkvi vládne

len pokoj Boží,

ten nech sa stále

po zboroch množí.

Nech srdcia chladné

ožijú jarou,

príjmu hojnosti

tých Božích darov.

Nech tíchnu spory,

hádky a zvady,

zapanuj láska

namiesto zrady.

Nech odpúšťa sa

vina, poklesky

a svorní buďme,

Otče nebeský.

Nech to všetko zlé

mizne ako sneh

a napravme sa,

prosím, Bože nech …

Dušan Miko

Komentovať