Adventná

Adventná

Príď, Kriste, a do našich slabých sŕdc vstúp,

nie iba na chvíľu, ale stálym hosťom v nich buď.

Príď, Kriste, do každej čakajúcej  duše vojdi,

nie iba na chvíľu, ale daj, nech vždy v Teba verila by.

Príď, Kriste, do sveta, kde vládne nepokoj,

nie iba na chvíľu, ale nastálo ľud svoj upokoj.

Príď, Kriste, a klop hlasno na naše srdca dvere,

nie iba chvíľu, ale až pokým dospejeme k viere.

Príď, Kriste, nech potešia sa slabí, smutní, biedni,

nie iba na chvíľu – nateraz, ale aj po ostatné svoje dni.

Príď, Kriste, vzhliadni na naše malé milé dietky,

nie iba na chvíľu, láskavo chráň ich, bez rozdielu všetky.

Príď, Kriste, a všetky životy naše úplne zmeň,

nie iba na chvíľu, ale navždy na vieru pravú ich premeň.

V Tebe viera, láska, nádej, vieme to iste,

spoločne voláme všetci, tak teda príď, Kriste.

 Dušan Miko

Komentovať