Inštalácia nového gen. tajomníka SLZ v Ženeve

25. novembra t.r. v súvislosti so zasadnutím výkonného výboru Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve (24.-26.11.2010) konala sa v kaplnke SRC v Ženeve v rámci služieb Božích s Večerou Pánovou inštalácia nového generálneho tajomníka SLZ , číľskeho luteránskeho farára Martina Junga. Služby Božie viedol prezident SLZ biskup Munib A.Younan. Na slávnosti boli prítomní pracovníci SLZ, ekumenickí hostia a diplomatickí zástupcovia. Nový gen. tajomník vyzval členské cirkvi SLZ, aby ďalej pracovali pre blaho ľudí, sýtili hladných, liečili chorých , stavali mosty medzi národmi a prinášali pokoj do oblasti konfliktov. Jeho kázeň bola založená na Ev.Lk 24 o ceste učeníkov do Emauz a rozhovor s Ježišom. 

Nový tajomník bol zvolený v okt. 2009 Radou SLZ. V úrade nahradí doterajšieho tajomníka I. Noko , farára zo Zimbabwe.

(www.lutheranworld.org)

 

Komentovať