Vianočný spev pre život s donskými kozákmi dupľovane!

 

          Vstupenky na Vianočný spev pre život s Veľkým zborom donských
          kozákov v nedeľu 19. decembra 2010 o 16.30 hod. sú vypredané! 
          Teda ani Veľký kostol nie je dostatočné veľký pre milovníkov Veľkého
          zboru donských kozákov. 
Všetci zainteresovaní (vedenie cirkevného
          zboru ECAV aj účinkujúci) s radosťou súhlasili s ďalším koncertom, 
          ktorý bude s kompletným programom na rovnakom mieste o 19.30 h. 
 
          Tu sú informácie:

           Koncert pre
Nadáciu Výskum rakoviny
      Vianočný spev pre život
           Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica
        4. adventná nedeľa 19. 12. 2010, 19.30 h
 
           Veľký zbor donských kozákov
           Hostia: Andrea Čajová – soprán
           Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš
           Peter Hochel – klavír, Pavel Bogacz ml. – husle, Martin Záhora – flauta,
           Daniel Baran – violončelo
 
           Program:
           Svjatyj Bože (pravoslávne spevy)
           Slávnosť hlasov (operné árie a zbory)
           Večerný zvon (ruské ľudové piesne)
           Vianočná koleda (vianočné skladby)
 
           Vstupné:
           do 5. 12. cena 10 EUR / 6,5 EUR – seniori nad 65 rokov, deti do       12 rokov, ZŤP
           od 6. 12. do 18. 12. cena 12 EUR / 9 EUR
           na mieste 15 EUR / 10 EUR
           Predaj vstupeniek: www.ticketportal.sk
           Kníhkupectvo Reformata, Palisády 48, tel.: 02/5443 3740,  
           knihkupectvo@reformatasro.sk   
           (Po – Pi 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.30)
           Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040  
           jonatan@vbh.sk
           (Po Pi: 9.00 – 18.00, So: 8.30 – 12.30)

           Hromadné objednávky:
           Platia ceny vstupeniek podľa termínu objednávky so zľavami:
           15 – 30 vstupeniek 10%, 31 a viac 15%
 
           Objednávky: Ars ante portas, P. O. Box 57, 820 04 Bratislava 24,      02/59327 716, 0905 716 851, jan@juras.sk, www.juras.sk        
 
 
           Veľký koncert s Veľkým zborom donských kozákov vo Veľkom
           evanjelickom kostole sľubuje v 4. adventnú nedeľu veľký
           umelecký aj duchovný zážitok. Toto tradičné podujatie Nadácie
           Výskum rakoviny si získalo u Bratislavčanov značnú obľubu a 
           navštevujú ho aj milovníci zborového spevu zo vzdialených
           miest. Na koncerte zaznejú obľúbené a stále žiadané pravoslávne
           spevy a ruské ľudové piesne v podaní neopakovateľných slovan-
          ských hlasov popredných sólistov ruských aj zahraničných operných 
          scén, združených v zbore donských kozákov. Osobitosťou koncertu
          bude blok operných árií, ktorý zavŕši slávny zbor Židov z opery 
          Nabucco. Prvým hosťom zboru bude naša nádejná sopranistka, 
          sólistka opery Slovenského národného divadla Andrea Čajová,
          ktorej nežný hlas bude sólovo viesť spevácky zbor v skladbe 
          Agnus Dei, zazvučí aj v nádhernej árii Normy z rovnomennej Belliniho
          opery a v poslednej, vianočnej časti koncertu spolu s Detským 
          speváckym zborom Slovenského rozhlasu s dirigentom Adrianom
          Kokošom. Detský zbor uvedie aj dve vianočné modlitbičky Milana 
          Rúfusa zhudobnené Igorom Bázlikom. A na úplný záver, ťažko to
          môže byť ináč, zaznie v troch jazykoch aj Tichá noc.
          Týmto tradičným koncertom sa chce Nadácia Výskum rakoviny
          poďakovať všetkým priaznivcom za úspešnú spoluprácu v roku
          2010 a vyzvať na ďalšiu podporu výskumu onkologických ochorení,
          ako podmienky pre úspešnú liečbu.

 

Komentovať