Kandidáti pre nového bavorského lut. biskupa

Prvý raz sa tri pracovné kruhy synody Bavorskej krajinskej ev. lut. cirkvi zjednotili na menách kandidátov pre budúce voľby nového biskupa. 31. okt. 2011 končí 12 ročný služobný čas terajšieho  krajinského biskupa J. Friedricha. Kandidujú: mníchovská regionálna biskupka Susanne Breit- Kessler (56), bamberský profesor teológie a sociálny etik Heinrich Bedford – Strom (50), personálny šéf krajinskej cirkvi, vrchný cirkevný radca Helmut Voelkel (58), viceprezident krajinskej synody , farár Heinrich Goetz (58) a teológ Stefan Ark Nietsche (56). Do 7. januára 2011 môžu navrhovať ďalších kandidátov predsedníctva zborov, farské kapituly, výbory dekanátov ,cirkevné spolky a jednotliví synodáli. Krajinská synoda nového biskupa pre ďalších 12 rokov zvolí 4. apríla 2011.

Komentovať