Odhalenie busty Samuelovi Zochovi v Bratislave

Odhalenie busty Samuelovi Zochovi

 

Na Župnom námestí v Bratislave v predvečer 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa 29. októbra 2018 odhalili na historickej budove Slovenskej národnej rady, bývalom župnom dome, bustu Samuelovi Zochovi. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

Evanjelický biskup Samuel Zoch, farár v Modre a správca modranského sirotinca, bol spoluautorom Deklarácie slovenského národa, ktorou sa slovenský národ pred sto rokmi prihlásil k spoločnému štátu Slovákov a Čechov, a prvým slovenským bratislavským županom v medzivojnovom Československu (viac v rubrike História: Významné osobnosti). 

Pamätnú bustu odhalil generálny biskup Miloš Klátik, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Slávnostný príhovor mal Maroš Smolec, správca Matice slovenskej, ktorá podujatie organizovala spolu s občianskym združením Skrášlime Slovensko. Generálny biskup Miloš Klátik v rámci slávnostného aktu predniesol modlitbu. 

Po odhalení busty nasledoval odborný seminár o osobnosti Samuela Zocha, ktorý sa konal v priestoroch historickej budove Slovenskej národnej rady.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2018

Komentovať