Vyhlásenie výsledkov 2 kola volieb generálneho biskupa

Vyhlásenie výsledkov 2. kola volieb generálneho biskupa

 

Vážení bratia, vážené sestry, na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov 2.. kola volieb generálneho biskupa, ktoré sa konalo v termínoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 a 23. 9. 2018.

Počet voličov: 16 545

Ivan Eľko: 8 322 hlasov, t. j. 50,30 %

Marián Kaňuch: 6 795 hlasov, t. j. 41,07 %

Neplatné hlasy: 1 428, t. j. 8,63 %

Nadpolovičnú väčšinu získal kandidát na generálneho biskupa br. Ivan Eľko. 

Grémium generálne presbyterstvo prijalo nasledujúce uznesenie: 

Generálne presbyterstvo berie na vedomie, že br. Ivan Eľko získal v druhom kole volieb generálneho biskupa 8 322 hlasov, t. j. o 1 527 hlasov viac ako br. Marián Kaňuch.

Grémium GP schválilo aj termín vyhlásenia volieb: 28. 10. 2018, keď sa vyhlásia výsledky volieb v cirkevných zboroch a na webovej stránke ECAV. Od tejto doby sa počíta 15-dňová apelačná doba. 

V Bratislave 22. 10. 2018

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP  | 28.10.2018

2 Komentáre k “Vyhlásenie výsledkov 2 kola volieb generálneho biskupa

 1. lubo batka st

  TASR šíri nepravdivé informácie o voľbách generálneho biskupa

  Bratia a sestry, v médiách boli na základe správy tlačovej agentúry TASR zverejnené nepravdivé informácie o výsledkoch volieb generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Do TASR a príslušných médií sme poslali nasledujúce stanovisko.
  Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku riadi Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 15. októbra 2018 a spočítalo hlasy z 2. kola volieb generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Generálne presbyterstvo v zmysle cirkevných predpisov zároveň rozhodlo, že výsledky volieb budú vyhlásené 28. 10. 2018 v cirkevných zboroch aj zverejnené na webovej stránke ECAV. Od tejto doby sa bude počítať 15-dňová apelačná doba. Prípis s týmito informáciami bol v uplynulých dňoch rozposlaný z generálneho biskupského úradu do všetkých cirkevných zborov.

  Podľa cirkevných predpisov v apelačnej dobe je možné podať žalobu proti výsledkom volieb. O podanej žalobe rozhodujú cirkevné súdy. Až keď cirkevné súdy právoplatne zamietnu podanú žalobu, nadobudne voľba generálneho biskupa a generálneho dozorcu právoplatnosť. Cirkevné súdy môžu tejto žalobe aj vyhovieť a vtedy sa budú musieť konať nové voľby. Cirkevné súdy sú nezávislé od Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku a od Synody ECAV na Slovensku, a preto nikomu neprislúcha dopredu prejudikovať rozhodnutie súdu. Tohtoročné voľby predsedníctva ECAV boli napadnuté už po 1. kole volieb, ale súd o týchto žalobách doteraz nerozhodol.

  Vyjadrenie tlačovej tajomníčky občianskeho združenia H.E.L.P. Evy Bachletovej pre TASR, ktoré prevzali viaceré médiá, bolo veľmi neprofesionálne a zrejme vyplýva z neznalosti cirkevných predpisov ECAV.

  V Bratislave 23. 10. 2018
  Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.10.2018

 2. lubo batka st

  Ospravedlnenie z TASR
  Ako vedúci redakcie, ktorá zverejnila informáciu o výsledkoch voľby generálneho biskupa ECAV, sa Vám chcem ospravedlniť. Preberáme v plnej miere zodpovednosť za túto chybu.
  Radi by sme ju napravili. Dnes sme už vydali informáciu, ktorú nám poslali pani Škodová.
  Pokiaľ by sme sa mohli na Vás obrátiť, aby ste nám dali podrobné vysvetlenie a zverejnili skutočný stav, nebudeme váhať a ozveme sa Vám.
  Nie je našou špecialitou šíriť hoaxy a senzácie, na to si dávame pozor. To, čo sa stalo, berieme ako lekciu, z ktorej sa poučíme.
  Preto Vás ešte raz prosím o ospravedlnenie a príležitosť dať veci na pravú mieru.
  Ďakujem za pochopenie.
  S úctou

  Ing. Richard Kvasňovský
  vedúci redakcie
  Tlačová agentúra Slovenskej republiky
  Richard Kvasňovský, TASR | 25.10.2018

Komentovať