Biblia − najúčinnejšia „zbraň“ proti satanovi

Biblia − najúčinnejšia „zbraň“ proti satanovi

SOLA SCRIPTURA

 

 

„Slovo Božie je skutočným chlebom a najlepším pokrmom pre dušu.”
M. Luther

 

„Biblia nie je len historický dokument. Je to čerstvý, aktuálny list z Božieho pera adresovaný mne osobne. Nie je to kázeň kedysi prednesená a teraz bez účinku. Ešte aj dnes hovorí. Nie je to suchý kvet uchovávaný v herbári, ktorého krása minula a vôňa vyprchala. Nie. Je to čerstvo kvitnúci kvet v Božej záhrade, voňajúci práve tak, ako keď ho zasadili. Nepovažujem Písmo za harfu, na ktorej sa kedysi hrávalo šikovnými prstami a teraz visí ako upomienkový predmet na stene. Nie. Je to mnohostrunový nástroj, ktorý sa ešte nachádza v rukách hudobníka a napĺňa Pánov chrám nebeskou hudbou. Sväté Písmo je ako Aeolova harfa. Jej struny rozochvieva vánok Ducha prinášajúci požehnanie a vytvára hudbu, ktorú naše ucho nikde inde nezačuje. Symfóniu Božieho Slova nebudeme počuť, ak sa naše ucho neotvorí dotyku veľkého Lekára. Božie Slovo je inšpirované Svätým Duchom, a preto je živou pravdou.“

(C. H. Spurgeon – Je napísané)

 

Ak sa človek vzdá Božieho slova, opustí pravdu. Zostáva mu len polopravda a lož. Písmo je pravda, je to Boží dar pre človeka. Boh nás takto učí, čo je pre nás dôležité. Opierajme sa o Písmo, čerpajme z neho pre svoje životy pokoj, silu, milosť aj odpustenie. Zotrvávajme v učení Písma a v učení apoštolov.

Pokoj Vám!!

 

Komentovať