Zasadá generálna synoda anglikánskej cirkvi

V utorok slávnostnými bohoslužbami vo Westminsterskom opátstve  za prítomnosti kráľovnej Alžbety II. bola otvorená generálna synoda Anglikánskej cirkvi Anglicka. Kráľovná je podľa tradície svetskou hlavou anglikánov a mala na úvod krátky prejav. Cirkevný parlament bude rokovať o spore medzi liberálnym a konzervatívnym krídlom o kontroverznej otázke ordinácie žien za biskupky a o napätí vo svetovom anglikanizme pre ordináciu Gena Robinsona za biskupa v New Hampshire, ktorý je verejnosti známy ako homosexuál. Pre spor o ordináciu žien za biskupky oznámilo nedávno 5 anglikánskych biskupov, že konvertujú na katolícku vieru. Diskutovať majú aj o koncepte súčasného premiéra Davida Camerona o veľkej občianskej spoločnosti (Big Society).Anglikánska generálna synoda má do 470 členov, zo zvolených duchovných je 28% žien, z laických členov je 46% žien.

(www.ekd.de)

Komentovať