Zvolia predsedajúceho biskupa Evanjelickej cirkvi v MR

V piatok 26. novembra t.r. predpoludním synoda zvolí nového predsedajúceho biskupa Evanjelickej cirkvi v MR. Ako je známe, doterajší biskup J. Itzés  rezignoval z tejto funkcie pre odchod do dôchodku. Nový predsedajúci biskup bude zvolený iba na prechodný čas dvoch rokov, lebo v r. 2012 bude v celej cirkvi výmena hodnostárov a tento cyklus treba dodržať. Ešte ten istý deň popoludní o 17.00 hodine bude jeho inštalácia v ev. kostole v Budapešti, ulica Fasor. Na službách Božích bude kázať duchovný predseda synody Korányi András. Biskup Itzés bol inštalovaný za biskupa Západného dištriktu  r. 2000 a od r. 2006 bol predsedajúcim biskupom, ktorý riadi všetky tri dištrikty Evanjelickej cirkvi v MR.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať