Program niektorých televíznych staníc na 1. adventnú nedeľu 28. nov. 2010

Záujemcom o kresťanský program na 1. adventnú nedeľu 28. nov. 2010 ponúkame tento výber:

STV 2:  Evanjelické služby Božie z Krupiny o 10.00 hodine.

            Marana tha! – dokumentárny film o význame adventu, o dejinách spásy o 16.35 hod.

            Adventný koncert: Stabat mater od Pergolesiho z kostola sv. Kataríny v Kremnici o 18.05 hodine

ČT 1: Adventný koncert o 17.00 hodine z Břevnovského kláštora.

ČT 2: Stretnutie s hudbou, hra na organe o 5.55 hod.

Nemecká verejnoprávna tv – prvý program ARD: o 10.00 hodine evanjelické služby Božie. Otvorenie 52. akcie "Chlieb pre svet. " Prenos z Marktkirche vo Wiesbadene.

Požehnané chvíle adventného času aj s televíziou.

Komentovať