Časopis: Cestou svetla

     Časopis – mesačník:  Cestou svetla vydáva ECAV a je venovaný záujmom evanjelizácie. Zodpovedný redaktor: Mikuláš Lipták, 

adresa redakcie Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, vivit@vivit.sk

Cena: 0, 60 E za 1 číslo, predplatné na celý rok je 7, 20 E   

   

Zaujímajú ma Lutherom prepracované Ezopove bájky a tak ma zaujala aj nasledovná bájka, ktorú uverejnila sestra Danka Zubčáková v časopise Cestou svetla / 7/ 2018 str.10 .

S malu úpravou ju ponúkame aj našim čitateľom.                                       

 

Bájka: Žeriav, labuť a slimáky

      V potoku sa brodil žeriav a hľadal slimáky. Priletela k nemu labuť, nuž sa dali do reči. Keďže žeriav dovtedy labuť nikdy nevidel, vyzvedal: ”Kto si?” “Som labuť”. “Kde si sa tu vzala?” “Prišla som z neba”. 

       Labuť sa nadšene rozhovorila o nebi, o stenách z jaspisu a perlových bránach a meste z čistého zlata, o láske a pokoji… 

Žeriav ju všal namrzene prerušil otázkou: “Sú v nebi slimáky?” Labuť sa zamyslela a povedala: “Slimáka som tam nevidela ani jedného, tak asi slimáky v nebi nie sú”. “Tak ani ja tam nebudem”, rozhodol žeriav, “slimáky mám veľmi rád”.

   Presne takto ako v tejto starej bájke sa správajú mnohí ľudia. Sú takí očarení pozemskými vecami, že nedokážu oceniť hodnoty večné a s ničím neporovnateľné bohatstvo Kristovej ponuky.  

Poučenie: Nie každý človek sa vzdá toho, čo nie je trvalé, aby získal večné.

Komentovať