52. O blúznivcoch

 52. O blúznivcoch

Dr. M. Luther povedal: "Satan ma často navštevoval s mnohými blúznivcami, ktorí sa chválili Duchom, bolo ich viac než tridsať, čo sa pokúsili zviesť ma na ich sny.

Bol jeden, volal sa Gutwalt, čo ma chcel prehovoriť s jeho pokornými, pokryteckými rečami, aby som súhlasil a odobril jeho slová. Hovoril: Pán doktor, nezatracujte ma, aj keď som úbohý, jednoduchý, neučený človek, lebo Pán Boh môže aj cez takýchto veľa vykonať. Modlil som sa dňom nocou, postil som sa v slzách a vzýval som Boha. Potom som otvoril Bibliu, a hneď som našiel pravú odpoveď, Duch Svätý mi vtedy zjavil pravú pravdu, atď…

Ja na to hovorím toto: Tí, čo sa chvália Duchom a hľadajú zvláštne vyjavenia a sny, to sú neveriaci ľudia a znevažujú Boha. Pretože im nestačí jednoduché slovo, s tým sa nechcú uspokojiť. V duchovných veciach netúžim a ani nehľadám žiadne zjavenie ani sny. Mám také maličké slová (myslí Bibliu) – pri nich zostanem. aj ap. Pavol napomína a učí, že sa toho máme pridŕžať a na to spoliehať, keby hneď aj anjel z neba hovoril a inak učil (Gal. 1,8).

Vo vonkajších veciach a záležitostiach sveta dokážem pripustiť prorokov, ktorí hovoria a predpovedajú o budúcich veciach, čo sa udeje, ako sa prejaví Boží súd. Ale vo veciach duchovných, čo sa týka spásy, tak tam zostanem jedine pri jasličkách, verím jedine Pánovi Ježišovi narodenému z Panny Márie, ktorý trpel, bol ukrižovaný a zomrel za mňa. Od toho sa nenechám odlúčiť.

A pokiaľ zostaneme pevní pri tomto učení, tak budeme môcť zahnať všetkých duchov, budeme s nimi môcť dišputovať o všetkých článkoch, budeme im môcť vzdorovať a to s požehnaním a víťazstvom.

Walch XXII, s. 1016, No. 14 

Komentáre k “52. O blúznivcoch

  1. lubo batka st

     vyznávam aj ja s Lutherom: zostanem jedine pri jasličkách, verím jedine Pánovi Ježišovi narodenému z Panny Márie, ktorý trpel, bol ukrižovaný a zomrel za mňa i svtal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Tak mi Pán Boh pomáhaj! Blúznivcov tým zrejme nepoteším…

Komentovať