Kritika vedenia Bavorskej lut. krajinskej cirkvi

Biskup Bavorskej lut. krajinskej cirkvi Johannes Friedrich 15. nov. t. r. pred novinármi vyhlásil, že bavorská krajinská cirkevná rada povolila bývať vo farách farárom, ktorí žijú v homosexuálnych registrovaných partnerstvách. Kritika nedala na seba dlho čakať. Podľa názoru em. profesora teológie Reinharda Slenczka z Erlangen rada týmto vopred predišla rozhodnutie synody krajinskej cirkvi ,ktorá sa má o.i. zaoberať aj touto predmetnou vecou na svojom zasadnutí 21. až 25. novembra t.r. Počínanie cirkevnej rady je podľa neho "teologicky a právne aktom neuveriteľnej svojvôle". Ak by s tým synoda súhlasila, "stane sa púhym aklamačným grémiom diktatúry cirkevného vedenia."  Synoda by mala vedeniu cirkvi vysloviť nedôveru. Biskupovi Slenczka vyčíta poškodenie úradu, ktoré by malo viesť k jeho odvolaniu. Friedrich opakovane vyhlasuje verejne,že homosexualita nie je hriechom, ako o tom hovorí Písmo Starej a Novej zmluvy. Tým si biskup " nárokuje plnú moc, ktorá stojí ponad Písmom a vyznaním a je novým zjavením, "čím ruší napísané Božie slovo. Je to zneužitie duchovnej autority.  Podobne rozhodnutie cirkevnej rady kritizuje aj Pracovný kruh vyznávajúcich kresťanov v Bavorsku.

(www.idea.de)

 

Komentovať