Veľká účasť na stretnutí pracovníkov hnutia Oaza vo Švédsku

Od 16. do 19. novembra t.r. sa v Rättviku konalo celoštátne stretnutie pracovníkov zo všetkých diecéz Švédskej cirkvi z prebudeneckého charizmatického hnutia Oáza. Pre veľký záujem bola účasť umožnená i iným dobrovoľníkom. Na programe boli biblické prednášky, chvály, stíšenia, spovede a služby Božie s Večerou Pánovou, workshopy. Téma stretnutia : "S Bohom nič nie je nemožné." Cieľom hnutia je duchovná obnova Švédov. Ich webová stránka vo švédčine je na www.oasrorelsen.se .

(www.dagen.se )

Komentovať