Z Báčskeho Petrovca

V Báčskom Petrovci posvätili farskú budovu

 

V Nedeľu po Vstúpení 13. mája 2018 sa v Ev. chráme Božom v Báčskom Petrovci konali služby Božie spojené s posviackou fary po jej generálnej oprave. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu!“ Pán Boh nám neprestajne preukazuje zo svojej štedrosti a v daroch ducha a tela nás deň, čo deň vedie bližšie k bránam večného života. 

Vo vrátení pozemkov nášmu cirkevnému zboru treba vidieť veľký prejav Božieho požehnania. Z prijatých príjmov za prenájom sme mohli vykonať generálnu opravu našej farskej budovy, ktorá bola postavená v roku 1837. Renováciu fary sme začali v septembri 2016, keď bola vymenená strecha budovy. Na jar budova dostala novú omietku. S renováciou sa pokračovalo aj vo vnútornej časti: vymenené boli okná a vonkajšie dvere, vykonala sa rekonštrukcia elektrickej sieti a napokon sa vymenila dlážka a omaľovali sa stropy a steny. Na faru bola umiestená aj pamätná tabuľa, na ktorej píše: Farská budova slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Petrovci z roku 1837 po generálnej oprave v roku 500. výročia reformácie. Vďačný cirkevný zbor.

Slovami 103. žalmu, dobrorečiac Hospodinovi za Jeho prejav štedrosti, sa 13. mája 2018, v Nedeľu po Vstúpení, začali príležitostné služby Božie v našom chráme Božom, po ktorých bolo vykonané posvätenie fary po jej rekonštrukcii.

V náručí nášho cirkevného zboru sme privítali dôstojného pána Samuela Vrbovského, biskupa našej cirkvi. Slávnostným kazateľom v tento deň bol dôstojný pán Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý navštívil náš cirkevný zbor spolu s manželkou Martinou Krivdovou, farárkou, a so zástupcom dištriktuálneho dozorcu Slavomírom Hanuskom. 

Na slávnosti posvätenia sa zúčastnili aj vznešený pán Vladimír Valent, senior báčsky a farár v Selenči s manželkou, kňazi z Báčskej Palanky, Hložian, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu a Lalite, ako aj delegácie zborov z Báčskej Palanky, Hložian, Kulpína, Kysáča, Lalite, Nového Sadu, Pivnice, Selenče, Silbaša, Erdevíka, Lugu a Sriemskej Mitrovice. K radostnej príležitosti prispeli spevom a slovom deti z detskej besiedky, básňou Hana Tanciková, starší spevokol a dychový orchester pod vedením Slovenky Benkovej-Martinkovej.

Po skončení služieb Božích sa chrámové spoločenstvo presunulo na nádvorie pred farskú budovu, kde bolo vykonané jej posvätenie. Vynovené priestory, ktoré si prítomní mohli aj obzrieť, budú slúžiť nasledovným účelom: horná časť budovy bude aj naďalej byt farára a v dolnej časti bude knižnica, dve miestnosti pre detskú besiedku a jedna izba poslúži na ubytovanie hostí. 

Kiež nám Pán Boh dopraje, aby táto farská budova, ktorá už 181 rokov zhromažďuje petrovských evanjelikov, aj v budúcich časoch bola príbytkom lásky, pokoja a svornosti.

Fotografie: Ján Diňa

Vložené 6. 6. 2018

Ján Vida, zborový farár, Báčsky Petrovec | 11.6.2018

 

 

 Zo správy na www.ecav.sk

 

 

Komentovať