Pozor súťaž!! – 1.kolo

    Pozor súťaž: Poznaj svoju cirkev, alebo: Ako nie ďalej v ECAV

Otázka č.1: “ Kto, kde a kedy napísal nasledovný text:

“Smrteľnou chorobou nášho kresťanstva je pokrytectvo, falošnosť,  neúprimnosť, neopravdivosť. Namiesto lásky nenávisť, namiesto vernosti zrada, namiesto dôvery podozrievanie, namiesto nežnosti a láskavosti urážania, namiesto poslušnosti vzbura, neposlušnosť a protivenstvo. To je ozónová zhubná diera nášho kresťanstva.”

    K podotázke:  kto – malá pomôcka: 

1. Ján Hus

2. Pápež František

3. Gen.biskup P.Uhorskai

 Podotázka: kde?

 1. Na zlete sokolov na Bradle
 2. na sneme v Kostnici
 3. na Generálnom konvente

Podotázka : kedy?

 1. Na zjazde postihnutých farárov v r.1967
 2. Na porade KV VPN v SECAV v Bratislave 1989
 3. Na gen.konvente v Ružomberku 1992   

Otázka č.2: Kto a kedy navrhol zriadiť Reformatu?

                   1. Laický predstaviteľ CZ  v Hornej Maríkovej

                    2. Gen.dozorca ECAV

Kedy: 1. Na sen.konvente v Kubíne

           2. Na zasadnutí synody na St.Turej v r.1994

Otázka č. 3: Kedy bola Reformata schválená?

                                      1. V roku  1.9.1969

                                       2. 19.9.1997

Otázka č.4: Za akým účelom bola Reformata schválená?

                    1. Rozkrádať majetok ECAV

                     2. Umožniť duchom preplnením ukázať ich schopnosti

                     3. za účelom zhodnocovania majetku celej ECAV

Otázka č. 5: 

Aké hodnotenie konštatovalo predsedníctvo ECAV (Gen.biskup a gen.dozorca ) už na Synode 21.-23.júna 2001 (schválené celou Synodou):

                  1. “konatelia nami zriadenej Deformaty” sú veľmi schopní

                 

                  2. “zlyhanie ľudského faktora” a “zneužitie právomoci, podvedenie spoločníka a ukrátenie ECAV na zisku z nájmu”

Napr. Bez súhlasu zriaďovateľa ( spoločníka! ECAV a GP vydali budovu v majetku cirkvi na dlhodobý prenájom za nie vhodných podmienok…

     Otázka č. 6: Kto to zverejnil?

                         1. vrabce čvirikali

                          2. jedna druhej riekla

                          3. zpráva predsedníctva ECAV

       

    Toto je prvá časť súťaže, ďalšie otázky prídu v druhom kole. 

    Hodnotí sa správna odpoveď (aj na podotázku) jedným bodom. 

     

    Kto zodpovie plný počet bude zaradený do zlosovania o “zlatý  anonym” = vynadá sa mu ako …do hranta.

Od redaktora www.evanjelik.sk dostane knižku od Janka Bunčáka: Humor spod kazateľnice

                    

2 Komentáre k “Pozor súťaž!! – 1.kolo

 1. Mgr. Marian Sedláček

  Nie som síce ako Vy, pán Batka, ale občas pobavíte…. akoby ten srandy nebolo ešte dosť. Mohol by som hovoriť podobné srandovné story o majetkových diletantstvách farárov ktorým som videl do kuchyne. Ale nechám ich v pokoji dožiť, aby ich šľak netrafil…

 2. lubo batka st

  Nemyslím si že ide o nejaké “srandičky”- ale napr. o zásadnú otázku, kedy a ako vzikla kauza “Reformata”, ktorú vraj vymyslel gen.dozorca Lukáč.
  Alebo o tvrdenie, že kríza v našej cirkvi je niečo, čo spôsobila odchádzajúca garnitúra a čo odhalila terajšia skupina reformátorov.
  Ani si myslím, že v kaze Reformaty išlo o nejaké diletantstvo. Práve naopak. Od začiatku až podnes je to veľmi premúdrený spôsob ako sa obohatiť na úkor cirkvi.

  Niektorí farári však iste diletanti sú, to si aj ja myslím. Jednému dokona kozy podryli kostol, takže ho museli úplne zbúrať. Napriek tomu- kandiduje a zrejme by rovnako dopadla aj cirkev. – Nasmtnejšie je, ak sú farári teologický diletanti a presbyteri a iní funkcionári diletanti v hospodárení.
  Ale načo toľko rečí – keď je možné “súťažiť” a čestne vyhrať… ĽB st.

Komentovať