Deň matiek v Myjave

BÚ ZD ECAV informuje:

Deň matiek a skúška konfirmandov v Myjave

V rámci služieb Božích v myjavskom chráme Božom 13. mája 2018 pozdravili deti z besiedky z príležitosti Dňa matiek svoje, ale aj všetky prítomné mamičky a babičky hodnotným programom básní a piesní. Zároveň sa zboru predstavili tohtoroční konfirmandi.

Konfirmandi si ťahali otázky z konfirmačnej prípravy a odpovedali na ne. Nakoľko už nie všetci rodičia a krstní rodičia boli pri konfirmácii, takto si mohli všetci prítomní zopakovať vedomosti z evanjelickej vierouky, mravouky, dejín a pod., prípadne sa s nimi oboznámiť, a tak si doplniť informácie o svojej cirkvi.

V minulosti bolo pred oltárom v myjavskom chráme Božom vyše 100 konfirmandov. Napríklad na tzv. Bielu nedeľu, prvú nedeľu po Veľkej noci 8. apríla t. r., bolo k jubilejnej „zlatej“ konfirmácii po 50 rokoch pozvaných 132 konfirmadov. Vyše 20 sa už slávnosti nedožili a niektorí sa pred zdravotné a iné problémy ospravedlnili. Pozdravili ich tohtoroční konfirmandi, ktorí prispeli do rámca služieb Božích aj po svojej „konfivíkendovke“ v Cirkevnom centre voľného času v Brestovci U Svítkov 4. nedeľu po Veľkej noci 29. 4.

Ďakujeme rodičom, krstným i starým rodičom za spoluprácu pri formovaní mladých kresťanov, ktorí potvrdia svoj krstný sľub a budú konfirmovaní podľa novodobej tradície v zbore na slávnosť Svätej Trojice 27. mája 2018.

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 16.5.2018

Komentovať