Inštalácia prvého pastora Luteránskej cirkvi Španielska

Evanjelicko-luteránska cirkev Španielska oslavuje 10 rokov svojej misijnej a kazateľskej práce. Vznikla z pôsobenia Evanjelicko-luteránskej cirkvi Argentíny a Luteránskej cirkvi Misurskej synody. 10. októbra t.r. bola v meste Toledo slávnosť, na ktorej po prvý raz v 400 ročnej histórii inštalovali luteránskeho pastora španielského pôvodu. Je ním Rev. Juan Carlos Garcia Gazorla. Slúžiť bude v cirkevnom zbore v Seville. Na slávnosti boli prítomní aj predstavitelia sesterských lut. cirkví z Francúzska, Portugalska, Argentíny a LCMS z USA. Členovia španielskej lut. cirkvi sa zišli 9. a 10. okt. na stretnutí, aby hlasovali o otázkach národnej cirkvi, viedli rozhovory a mali účasť v duchovnom spoločenstve. Dojímavá bola konfirmácia svokry nového pastora, ktorá sedem rokov sa zúčastňovala luteránskeho vyučovania, no až teraz sa rozhodla pre lut. cirkev. Okrem troch konfirmácii boli tam aj detské podujatia a predstavenie filmu "Desať rokov misijnej práce -história španielského luteranizmu". V súčasnosti po celom Španielsku pracuje sedem misijných staníc, v ktorých pôsobia dvaja argentínski lut. misionári. Oficiálna stránka Iglesia evangelica luterana espagňa – IELE je v španielčine na www.luteranos.net .

(www.lcms.org)

4 Komentáre k “Inštalácia prvého pastora Luteránskej cirkvi Španielska

  1. kantor

    Tak zvláštne mi to znie..španielsky evanjelik..viem, že Španielsko bolo (je?) baštou katolickej cirkvi a ani som nemyslel, že tam máme aj ,,my" svoje zastúpenie. Teda nech im Pán žehná a pomáha pri šírení evanjelia našou evanjelickou cirkvou.

Komentovať