Vysviacka nového biskupa Växjö v nedeľu 21. nov. t.r.

V nedeľu 21. novembra t.r. bude v uppsalskej katedrále vysviacka novozvoleného biskupa Švédskej cirkvi pre diecézu Växjö Jana Olofa Johanssona, doterajšieho dekana katedrály. Vysviacku vykoná arcibiskup A. Wejryd. Na slávnosti bude prítomná korunná princezná Victória a jej manžel Daniel. Nový biskup sa narodil r. 1948, ordinovaný bol za kňaza r. 1980. Je ženatý, s manželkou Annou majú tri dospelé deti. Jeho krédom a biskupským heslom sú slová z ev. sv Lukáša: 2,10 -" Radosť pre všetkých ľudí."

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať