ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

ŠTÚDIUM NA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave oznamuje,

že pre akademický rok 2018/2019 sa uskutoční prijímacie konaniedo nasledovných študijných programov:

Evanjelická teológia  –  (5-ročné denné spojené magisterské štúdium):

  • – s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.
  • – s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

 

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii

(3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)

V akademickom roku 2018/2019 otvárame v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK, Fakultou telesnej výchovy a športu a Pedagogickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií:

  • – s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
  • – s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry
  • – s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
  • – s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry
  • – s učiteľstvom telesnej výchovy
  • – s učiteľstvom histórie
  • – s učiteľstvom geografie
  • – s učiteľstvom filozofie

 

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

(3-ročné denné alebo 4-ročné externé  bakalárske štúdium)

 

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

(2-ročné denné alebo 3-ročné externé magisterské štúdium)

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.skv sekcii „Štúdium“, podsekcii  „Pre uchádzačov o štúdium“.

 

 

 

 

 

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými povinnými prílohami zaslať do 30. marca 2018 na adresu:

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8

811 02 Bratislava 1

 

 

Komentovať