VELKD pripravila novú Agendu pre pôstne a veľkonočné obdobie

VELKD po dvanásťročnej príprave a skúškach v ôsmich krajinských cirkvách zavŕšila po pripomienkach a návrhoch prácu na novej Agende pre bohoslužby v pôste od Popolcovej stredy až po Veľkú noc. Osobitná pozornosť je venovaná sláveniu Vzkriesenia v noci z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu. Nová Agenda bude pripravená na používanie ešte pred začiatkom pôstu roku 2011.

(www.ekd.de)

Komentovať