Vianoce sa kúpiť nedajú!

Vianoce sa kúpiť nedajú!

„A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. “ (1.Ján 1,2)

Opäť sa priblížili najkrajšie, najznámejšie a najoslavovanejšie sviatky v roku – Vianoce – sviatky narodenia Pána Ježiša Krista, ktoré určujú aj náš letopočet. A opäť sme svedkami ich rozdielneho chápania, rôznych postojov k nim i rôznorodých očakávaní v súvise s nimi. Už navonok je teda zrejmé, že sa jedná o niečo významné a dôležité, aspoň pre určitú skupinu ľudí, národ, či kultúru. Po vonkajšej stránke budú Vianoce určite opäť veľkolepé, budú svietiť obrovské stromy v hlavných mestách mnohých štátov, kostoly sa zaplnia aspoň v tento deň roka. Neraz sa používa primeraná výzdoba, zachováva sa pracovný pokoj, ľudia bývajú sviatočne oblečení, konajú sa slávnostné koncerty, prednášajú sa slávnostné príhovory, kladú vence… Slováci sú podľa prieskumov ochotní počas nich minúť na darčeky viac ako v roku minulom aj napriek svojmu zadlžovaniu. Deti píšu „Ježiškovi“ a tešia sa na to, čo im prinesie a ako vybaví ich priania. Starším neraz stačí už len stretnúť sa s blízkymi. Tradícia jedál, povier a zvykov diktuje, čo nesmie chýbať na štedrovečernom stole, čo treba urobiť pre šťastie…… V televízii opäť budú vysielať „klasické“ filmy a rozprávky patriace k novodobému folklóru, v rozhlase zase zaznejú klasické vianočné piesne a melódie, atď.

Ale v mnohých domácnostiach a srdciach bude chýbať to hlavné – slávenie kvôli obsahu, posolstvu Vianoc, bude chýbať Oslávenec, Ten, kvôli ktorému Vianoce vôbec existujú. V mnohých rodinách sa budú musieť zase len hrať na dobrých, pokojamilovných, prajných, na Ježiška, ktorý tajne priniesol darčeky. A preto cirkvi zostáva znova to isté poslanie – pripomínať to prvé a pravé posolstvo Vianoc – vedúce do maštale v Betleheme: „Lebo narodil sa vám dnes v meste DávidovomSpasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ To je to podstatné, ten pravý dôvod Vianočnej radosti, to je tá pravá hodnota, na ktorú treba ukazovať, ktorú treba pripomínať, na Jeho príchod na svet, na Jeho mocné a slávne dielo záchrany, ktoré pre nás vykonal  – nie jedlo, darčeky, pohoda, filmy… Mnohí dnes Spasiteľa nepotrebujú, mnohí si na všetko vystačia sami. Ako keby Kristus nebol prišiel, nič nebol vykonal. V centre pozornosti na Vianoce teda musí stáť Pán Ježiš Kristus, v ktorom sa Boh stal človekom, jedným z nás. On je tým najväčším darom. To je to, o čom píše apoštol Ján: A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.

Večný život, dobré spoločenstvo s Bohom i navzájom bratov a sestier v cirkvi – a z toho vyplývajúca radosť – to sú hodnoty, ktoré nám Vianoce nanovo pripomínajú, a to hlavne preto, aby sme ich neprežívali len počas nich, ale stále. A práve kvôli tomu, čo narodené betlehemské Dieťa, kvôli nám, z lásky k nám urobilo, keď zostúpilo na Zem a nastúpilo na cestu kríža a tak dielo spasenia pre nás vykonalo.

Pokoj Boží nech je s Vami!!

Komentovať