Kresťanský stredovek

V sobotu 20.11.2010 o 16:00 hod. bude v Klube u Jakuba prednáška ThDr. Gabriela Brendzu PhD – na tému Kresťanský stredovek (križiacke výpravy, inkvizícia, investitúra).

Klub u Jakuba je priestor v dominikánskom kláštore vo Zvolene na Novozámockej ulici 73.

Komentovať