Jednotný služobný zákon pre farárov

V stredu 10. nov. t.r. synoda schválila návrh nového jednotného služobného zákona pre farárov. Je to základný právny dokument v EKD. Doteraz mali v členských ev. cirkvách EKD 11 rozličných zákonov. Nový zákon musia ešte schváliť grémia členských cirkví ako aj VELKD. Termín schvaľovacieho procesu je do konca dec. 2012.  V ten istý deň záverečnými službami Božími bola synoda ukončená. Kázal na nich nový predseda Rady EKD prézes N. Schneider.Kázeň sa opierala o slová 46. žalmu:" Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach."

(www.ekd.de)

2 Komentáre k “Jednotný služobný zákon pre farárov

  1. Ičko

    Nerozumiem skratkám. Čo je to EKD? Čo je to VELKD? Kto je to "prézes"? Ten text je pre laika takmer nečitateľný…

Komentovať