Schválili rozpočet EKD na rok 2011

V stredu 10. novembra t.r. synoda EKD v Hannoveri schválila jednomyseľne návrh nového rozpočtu pre rok 2011 vo výške 187 miliónov €. Je to  viacej o päť miliónov ako v tomto roku 2010. Súčasne sa konštatovalo, že predpovedané výpadky príjmov pre krízu neboli 5%, ale iba 2%. Peniaze do rozpočtu EKD plynú z príspevkov všetkých 22 evanjelických členských cirkví. Výdaje EKD idú najviacej ako príspevky pre cirkevnú prácu a zariadenia. 63 miliónov € dostane oblasť ekumény a zahraničnej práce.Pre verejnú prácu a publicistiku je určených 14.5 mil. €.

(www.epd.de)

Komentovať