ELCA poskytuje 75 tisíc USD pre Haiti

Evanjelicko -luteránska cirkev Ameriky (ELCA) poslala pre ľudí postihnutých zemetrasením v Haiti cestou SLZ v Ženeve 50 tisíc USD a ďalších 25 tisíc USD priamo cez svoju zahraničnú pomoc na prevenciu obyvateľov Haiti pred cholerou.

(www.elca.org)

Komentovať