Prof.Robert Kolb z USA – čestný doktor UK v Bratislave

Prof.Robert Kolb z USA – čestný doktor UK v Bratislave

AMERICKÝ TEOLÓG ZÍSKAL ČESTNÝ DOKTORÁT UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Bratislava 13. novembra 2017: Profesor Robert Allan Kolb z Concordia Seminary v St. Louis, USA sa dnes stal 122. čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Udelenie titulu za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu navrhla Evanjelická bohoslovecká fakulta UK.

13. 11. 2017 13.00 hod.

Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK

Dr. h. c. mult., Prof. Robert Kolb, PhD., (76) je poprednou vedeckou autoritou na reformáciu a poreformačné obdobie, Martina Luthera a jeho spolupracovníkov a na evanjelickú teológiu. Je nositeľom troch čestných doktorátov a svetovo uznávaným odborníkom na výskum druhej a tretej generácie reformačných teológov, obdobia konfesionalizácie a kontroverznej teológie 16. storočia. Jeho špecializácia sa zameriava na oblasť strednej a východnej Európy vrátane dnešného Slovenska. Pôsobil ako výkonný riaditeľ Centra pre reformačný výskum a takmer dve desaťročia vyučoval na svojej alma mater Concordia University, St. Paul. Ako misijný profesor a riaditeľ Inštitútu pre misijné štúdiá na Concordia Seminary, St. Louis pôsobil na zahraničných evanjelických inštitúciách po celom svete.

„Som nesmierne rád, že v roku, keď si pripomíname 500 rokov reformácie, vítame na pôde našej univerzity s prívlastkom ,národnáʻ jedinečnú osobnosť s výnimočnou schopnosťou integrovať reformáciu, históriu, výskum a teologické vzdelávanie a reflektujúcu význam viery a cirkvi v súčasnom svete,“ povedal na slávnosti rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

So slovenskými odborníkmi spolupracuje profesor dlhodobo prostredníctvom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF UK). „V rokoch 2001, 2002, 2004 a 2014 tu viedol Letnú teologickú akadémiu – program kontinuálneho vzdelávania pre talentovaných teológov zo Slovenska, Srbska, Rumunska, Sliezska a pre doktorandov EBF UK. Vedecké a odborné prednášky tu predniesol aj pri iných príležitostiach,“ uviedol dekan EBF UK doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Prof. Robert Kolb má so Slovenskom silné väzby: „Každá návšteva Bratislavy rozšírila moje poznanie vďaka rozhovorom s pastormi a profesormi, ako aj s laikmi, čo mi umožnilo lepšie pochopiť širšie dimenzie cirkevnej histórie v Európe.“

***

UK udeľuje čestnú hodnosť doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu. Medzi osobnosti, ktorým ho univerzita doposiaľ udelila, patria napríklad generálny tajomník OSN Pan Ki-mun (2015), významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009) či 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000).

 

Fotogaléria z podujatia (Facebook UK) – pozrieť bližšie.

 

 

 

 

 

Komentovať