Zvolili predsedu Rady EKD a jeho zástupcu

9. novembra synoda EKD zvolila za predsedu Rady EKD doterajšieho úradujúceho predsedu Nikolausa Schneidera.Za jeho zástupcu krajinského biskupa Saska Jochena Bohla. Tým bola zachovaná deľba správy EKD medzi zástupcu starých spolkových krajín a nových spolkových krajín.

(www.evlks.de)

Komentovať