Jubileum reformácie a ekuména

 Upozorňujem na drobný článoček uvedený na stránke http://www.ekumenizmus.kbs.sk/spravodajstvo/i36/ 

V dňoch okolo tohtoročnej pamiatky reformácie som chcel zorganizovať Pripomienku krstu (Taufgedächtnis), ale bolo to na poslednú chvíľu a tak nakoniec nebol záujem. Škoda…dúfam, že o rok sa to podarí 🙂

Stretli ste sa už vy niekedy s tým, že by sa slávenie Pamiatky reformácie konalo v ekumenickom duchu? Myslím tým predovšetkým účasť katolíkov na nejakom programe, nejaká spoločná aktivita. Prípadne ako vôbec vnímate možnosť niečoho takého v Slovenských podmienkach? Sme tu na niečo také dostatočne zrelí?

Marana tha!

15 Komentáre k “Jubileum reformácie a ekuména

 1. tabak

   môj krátky komentár v duchu sola scriptura je takýto:

   

  1.Drobný článoček na http://www.ekumenizmus.kbs.sk:-          "Neumrela dievočka, ale spí!"

  2.Spoločná Pripomienka krstu:- (nápad dobrý) –               "jedna viera, jeden krst…" 

  3. slávenie Pam.ref. v ekumenickom duchu? –                 "Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel!"

  4. Či sme aspoň počuli o spoločnom slávení?…-               "Ani sme len nepočuli že jestvuje Duch Svätý!" 

  5. Niečo také v Slovenských podmienkach?:-                 "Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu"

  6. Sme tu na také niečo dostatočne zrelí?-                    "Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg"

            Áno, prídem čoskoro!

  1. fosil

   No.. keď sa zrelativizuje, zneistí, zahmlí a zabudne podstata reformácie, môže sa osláviť pontifikálnou svätou omšou a udeliť plnomocné odpustky…. alebo žeby v opačnom garde ?  – týmto  ju zneistiť, zahmliť, zabudnúť…..

   1. misko

    Samozrejme, že pamiatka reformácie je v prvom rade vec cirkevných spoločenstiev, ktoré vzišli z reformácie. Preto sa má jasne vysloviť jej podstata a má sa osláviť primeraným spôsobom vo vlastnom prostredí.

    Ale myslím si, že tí Nemci majú pravdu v tom, že to nemá byť slávenie proti Katolíckej cirkvi. Pevne verím, že naše cirkvi majú toho dosť spoločného na to, aby sa mohlo niečo podniknúť aj spoločne.

    Marana tha!

   1. tabak

     keď  aj hneď nerozumiete všetkému.  Aj učeníci hneď všetkému nerozumeli a tak sa občas aj pýtali- a niekedy sa najskôr hádali medzi sebou. Ak  máte záujem , môžeme sa rozprávať . Požehnaný deň.

    1. misko

     Ak myslíte rozprávaním sa osobné stretnutie, tak nie som proti. Ak máte na mysli skôr vysvetľovanie už napísaných veršov, tak tam si myslím, že to by akosi strácalo čaro.

     Marana tha!

     1. tabak

       Ak je to tak, mám ešte jednu otázku pred tým:  Mám si priniesť  na to osobné stretnutie hneď aj zubnú kefku?

      Maran atha.

     2. misko

      Počas stretnutia je samozrejme čas vysvetliť mnoho. Omnoho viac, ako pri písaní 🙂
      A Vašej otázke nerozumiem. Ak nosíte zubné kefky na stretnutia s ľuďmi, tak môžete. Ak nie, tak netreba, ja to nevyžadujem a nevidím potrebu.

      Marana tha!

     3. tabak

       Vysvetlenie je prosté. " Vám je dané znať tajomstvá"…Ale aby to zase nebolo pre všetkých také jednoduché, dám niekoľko možností, skúmať  čo je za tou otázočkou- ( aby hľadeli a nevideli,  počuli a nerozumeli).

      1. -vykradol som drogériu?

      2.- som díler zub. kefiek?

      3.-chystám sa zanocovať?

      4. historická skúsenosť?

           (Pomôcka pre mladších: Ide o historickú skúsensoť mnohých nepohodlných, ktorí boli pozvaní na priateľský rozhovor, aby vysvetľovali, čo predtým napísali, alebo povedali. Neraz sa rozhovory pretiahli na dlhší čas… Pyžamo dostali erárne (pásikové), ale zubnú kefku (a holenie) bolo lepšie mať svoje vlastné.)

          Azda sú aj iné vysvetlenia… nechám sa prekvapiť.

          Maran atha!    

        

       

     4. misko

      Myslíte si, že Vás vnímam ako nepohodlného? Ak áno, tak sa mýlite.

      Marana tha!

     5. tabak

      -…ako nepohodlného"-  tak sa mi to javí. Ale môže to byť aj tak, že sa mýlim  a  vnímate ma ako pohodlného! 

      Uznávam, že  som pohodlný, a omylný!

                              Pokiaľ ide o ekumenizmus, práve z pohodlnosti som napísal iba tých niekoľko viet z Písma.

      Tá prváneumrela dievočka, ale spí– oznamuje  približne nasledovné:

                              Ekuména (ekumenizmus) je zákonitou dcérou kresťanstva. Zasluhuje si preto pozornosť a láskavú starostlivosť kresťanov. Je ako cintľavá,  citlivá a mladá dievočka. A v súčastnosti sa zdá, akoby dodýchala a ochádla- ľudsky videné: umrela! Iba Ježiš, ktorý sa modlí za nás  vzdychaním nevysloviteľným to vidí inak a povzbudzuje zarmútených a hlučiacich: – neumrela, ale spí! S Ježišom v strede je nádej vždy. 

                        Maran atha!

     6. misko

      Veľmi pekne ste to rozpísali (o tej dievočke-ekuméne). Ďakujem. Ja síce taký pesimistický postoj nemám (že by dodýchala…), ale viem, že je pomerne rozšírený 🙂

      A pohodlnosť… v dnešnej dobe je to veľmi rozšírený jav…

      Marana tha! 

     7. tabak

       Tak by som to nevidel a nehodnotil. Viem, že je to názor dosť rozšírený. A sú dokonca postoje úplne nepriateľkské voči ekumenizmu. Nie som ani optimista v tom bežnom slova zmysle, lebo – ako to ktosi dobre vystihol,- optimista je len zle informovaný pesimista. Prosto len som čítal aj o ekumenicyk živšej dobe, či obdobiach.

           Ak by ekumenizmus nebol vôľou JK, tak by som pesimisotm bol. To, že "dievočka dodýchala" bol názor  a presvedčenie tých, ktorí nepoznali , resp.neverili v moc JK. Ale ako som  naznačil- Ježišovi na tej dievočke osobne záleží a  preto ona -len spí…  

      Pesimistický, či skeptický som voči nesprávne chápanému ekumenizmu, ako ľudskej snahe o jednotu podľa kritérií človeka, alebo ľudí. Ale Cirkev má svojho Pána a šéfa… 

            A ke’dže Cirkev je  vždy jedna (!) (všeobecná  nie je  rím. kat., lebo ona bol avšeobecná už vtedy, keď Rímska Cirkev- čiže Cirkev v Ríme ešte ani nejestvovala (!)) a  apoštolská, rešpektujem aj Pavlovo slovo:" Jedno je telo a jeden duch- jedna nádej- a potom: Jeden Pán, jedna viera , jeden krst ("Ef 4,5-6). Vonkajšie  a ľuské prejavy, formy sú druhoradé…ale aj to je široká téma …

             Otázočka na záver: bude v nebi múr? A ak áno, prečo…

            Maran atha!

     8. tabak

       A ak múr nebude, tak prečo?

     9. misko

      Myslím si, že nebo má byť dokonalým spoločenstvom a tak tam nebudú rozdelenia. Už Cirkev je toho zárodkom.

      Marana tha! 

Komentovať