500. výročie reformácie Dr. Martina Luthera

500. výročie reformácie Dr. Martina Luthera

31. OKTÓBER –  Pamiatka reformácie: Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.   (Rímskym 3, 28). Ako vysoko je nebo nad zemou, tak veľmi je vzdialený zákon od ospravedlnenia. V ospravedlnení sa nemá učiť, kázať ani uvažovať nič iné len jedine slovo milosti v Kristovi.

Zákon vôbec neslúži na dosiahnutie  a napomáhanie spravodlivosti, ktorá platí pred Bohom. Ak sa chápe vážne, vedie a spôsobuje zúfalstvo; ak sa chápe ľahkovážne, privádza k pokrytectvu.

Nesprávne chápané Evanjelium tvorí bezbožných sebeckých ľudí; ak je správne chápané a vierou prijímané, vtedy tvorí zbožných, blahoslavených ľudí. Kresťanská spravodlivosť je naša jediná záštita, a to nielen proti akémukoľvek násiliu a lesti ľudí, ale aj proti bránam pekiel, ako je povedané, že bývame ospravedlnení vierou v Krista, bez akýchkoľvek skutkov.

Kto však nekoná skutky ( alebo skutkami nechce byť spasený), ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera (t.j. vierou prijímaná nevinnosť a spravodlivosť Kristova)  počíta za spravodlivosť”. (Rímskym 5. kapitola)

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať